logo

Татар теле 2 класс мияссарова эш программасы. 3 нче сыйныф рус төркеме татар теленнән эш программасы

Татар теле 2 класс мияссарова эш программасы Rating: 6,8/10 998 reviews

2 сыйныфта әдәби укудан эш программасы

Татар теле 2 класс мияссарова эш программасы

Ләкин, чөнки, шуңа күрә теркәгечле кушма җөмләләрнең эчтәлеген аңлап, аларны сөйләмдә куллану. Төзеде:беренче квалификацияле укытучы Ахметшина Илизә Мәсхүт кызы 2014-2015 ел 4 нче сыйныфта татар теленнән эш программасына аннотация 2 нче сыйныф өчен татар теленнән эш программасы атнага 3 сәгать исәбеннән 102 сәгатькә төзелде. Туган илгә мәхәббәт, Ватан алдында җаваплылык хисләре коры сүзләр аша гына бирелми. Иярчен максат җөмләле кушма җөмлә. Рабочая программа по татарскому языку для 3 класса по учебнику Ф. Халык авыз иҗаты белән охшашлык кабатланулар, вакыйгалар бергәлеге һ.

Next

Эш Программасы 3 Класс Фгос

Татар теле 2 класс мияссарова эш программасы

Укылган әсәргә анализ ясау күнекмәләре. Баш һәм юл хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык итеп, бозмыйча язу. Татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру 41 Үз алмашлыгының тартым белән төрләнеше 1 Тактада эш Үз алмашлыгының тартым белән төрләнеше. Беркетмә язу формасын кабатлап килергә. Регулятив: эшчәнлек алымнарын үстерү; аңлап уку; үз эшчәнлеген планлаштыруда сөйләмне дөрес куллану. Татарстанда промышленность үсешен сөйли белү.

Next

2 нче сыйныф өчен эш программасы

Татар теле 2 класс мияссарова эш программасы

Хәзерге татар әдәби теле:Югары һәм урта уку йортлары өчен дәреслек. Морфологиянең нәрсә өйрәнүенә төшендерү, исем сүз төркеменә характеристика бирү Сөйләмдә исемнәрне танып аеру. Регулятив : үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына бәя бирү. Хикәя җанрыЖанр үзенчәлеге: сурәтләнгән вакыйгаларның тормышчанлыгы; әхлакый проблемаларның актуальлеге; уйдырмалар. Гарәп язуын уку, ул язуның башлангыч күнекмәләрен алу.

Next

2 нче сыйныф өчен эш программасы

Татар теле 2 класс мияссарова эш программасы

Үзалдына ниндидер көй көйли, вакыт-вакыт җырның сүзләрен дә кушып китә. Тексттан ярдәмче сүзләрне табу, схемага һәм рәсемгә карап, тиешле сүзне куеп җөмләләр төзи белү. Авазларны ишетеп аера белү һәм сүзләрне дөрес язу Регулятив: авырлыкны җиңүгә әзер булу, аны чишү ысулларын эзләү Танып-белү: текст моделе буенча җөмләләр төзү. Уку теләге булдыру, мәктәп һәм уку эшчәнлеге турында уңай күзаллау булдыру 46 Алдында, артында, янында, каршында, өстендә, астында бәйлек сүзләре 1 Әңгәмә Алдында, артында, янында, каршында, өстендә, астында бәйлек сүзләрен куллана белү. Иң мактаулы һөнәр — укытучы һөнәре. «Татар телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбендә әдәби уку» предметын укыту программасы-1—4 нче сыйныфлар-Казан, 2011. Регулятив: эшчәнлек алгоритмын үзлектән төзү; сораулар кую.

Next

Татар теленн?н эш программасы 2 класс

Татар теле 2 класс мияссарова эш программасы

Гарәп язуында әдәби нормаларның үсешен белү. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 3 зат күплек саны 1 Таблица төзү Нинди ашлар яратканны әйтә белү. Яңа теманы аңлауга мотив тудыру. Коммуникатив:дәрестә һәм төрле ситуацияләрдә диалогта катнаша. Бирелгән сүзләргә тамырдаш сүзләр уйлап яз: су, кош.

Next

9 нчы сыйныф өчен татар әдәбиятыннан эш программасы

Татар теле 2 класс мияссарова эш программасы

Татарстанның икътисади үсеше 1 19. Сыйфатның артыклык дәрәҗәсен куллана белү. Рабочая программапо родному татарскому языку и литературе. Үзең укыган сыйныф турында мәгълүмат бирә белү. Үз фикереңне дәлилли белү 11 Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы 1 Әңгәмә Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Танып-белү: Ц ц, Щ щ хәрефләренең төгәл күрү-хәрәкәт образын тудыру, аны язарга һәм алгоритм буенча башка хәрефләр белән тоташтырырга.

Next

Татар теле. 4 сыйныф татар төркеме өчен татар теленнән эш программасы скачать docx

Татар теле 2 класс мияссарова эш программасы

Регулятив: аңлап уку күнекмәсен үстерү; мөстәкыйль рәвештә танып-белү максатын формалаштыру; диалогта катнашу. Үзләштерелергә тиешле грамматик минимум 1. Татар теленнән күнегүләр һәм тестлар. Нинди сиземләү беләндер, яфраклар арасыннан мәмрәп пешкән җир җиләкләре табып ала. Татар теленнән диктантлар һәм изложениеләр җыентыгы. Язмада 1 фактик хата җибәрелгән.

Next

татар теленн н эш программалары 2 класс пнш...

Татар теле 2 класс мияссарова эш программасы

Миңнуллин — балаларның яраткан шагыйре 1 Сораулар төзү Роберт Миңнуллин турында белешмә бирә белү. Терминын кулланмыйча, җөмләнең нинди максат белән әйтелүенә күзәтүләр, шул максаттан чыгып, аңа дөрес интонациягә сайлау, хикәя, сорау җөмләләрнең азагында интонациягә бәйле рәвештә тыныш билгеләре куя белү Җөмлә төзү алгоритмын гамәли үзләштерү 1. Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально- культурной специфики татарского языка, освоение норм татарского речевого этикета, культуры межнационального общении. Татарстанның территориясе, чикләре, табигате, шәһәрләре турында сөйли, диалоглар төзи белү. Без ашханәдә ашыйбыз 1 Әңгәмә Ашханәдә ашаганны әйтә белү. Коммуникатив: сөйләм этикеты нормаларын үтәү.

Next