logo

Суйуу жонундо ырлар кыргызча создун тексты менен. Стилистическая природа фонетических и лексических единиц языка

Суйуу жонундо ырлар кыргызча создун тексты менен Rating: 9,1/10 906 reviews

Кайын атасынан уул төрөгөн Алина

суйуу жонундо ырлар кыргызча создун тексты менен

Ааламдын сегизинчи керемети Аял болот билесинда, жигиттер Барктап, сыйлап алсанар силер бизди Дем беребиз,дайым болуп жанында. Ошондуктан кептин стили жазма кептуу тилдегп езгече кубулуш катары каралат. Терменин башы арактан, Айланып кетсин тамактан, Силерге айтып жатамын, Качсын деп жаман адаттан. Бали,бали жигитай Келди мына жанымай Чакырдын мени созго Жооп берейин жанылбай. Жаман айтпай жакшы жок Дос кылып ал аганды. Асманда чыккан айдайсын Угуп отуруп ырынды Билдим эми сырынды Тандагам билип озунду Сезгем сенин кучунду Эркек болсон арстан бол Мышыкка сен жакын бол Аял болсон сулуу бол Эки жакка сылык бол Бироого жинин келсе да Чыгарба сыртка бекемде.

Next

Лирика Кыргызча Суйуу Жонундо Текс

суйуу жонундо ырлар кыргызча создун тексты менен

Оо айтышкан жалпы журт Барс баатырым туура айтат Чымчыганга алдырбай Чыдаган ырын улантат. Илимге Орхон- Энесай жазуулары деген ат менен кирип калган эстеликтердин ареалы кенен аймакка тараган. Тактап айтканда, бул топту тузгвл лексикалык бирдиктер кыртыз адабий тилинин китсп стилдеринде - илимий, ищ кагаздар, публицистикалык сгилдер-де - турдуу сандык катышта коддодулат. Эмгеги синип кайынга Тамырын чачып,шактаган. Ушул ацьтттан алыи Караганда, кепте колдонулган тарыхый сездор эпмграфншплк тарыхый создор жана стилистикалык тарыхый создор деп экигс болунот Э.

Next

Суйуу керемет (Сагынтай Асанбаев) / Стихи.ру

суйуу жонундо ырлар кыргызча создун тексты менен

Өзүӊ окуган кыргызча бир китеп же көргөн фильмиӊ жөнүндө айтып бер. Менден акын чыкпайт деп, Оздорунон тунулсун. Ата салтын улаган Берметтен созду кураган Бул айтышка форумда Чыгат го дейм коп адам. Ритмикалык пауза ыр турулдегу тсксттерде колдонулат жала ыр саптарын барин экинчишнен ажыратып, ырдып ритмин сактайт. Сабак болчу жаштарга Салттуу айым экенсин.


Next

Кайын атасынан уул төрөгөн Алина

суйуу жонундо ырлар кыргызча создун тексты менен

Үй-бүлөгө алгачкы кадам Башында бардыгы жомоктогудай башталды. Бүгүнкү күндө мындай деңгээлдеги окуу китептеринин жоктугу жашыруун эмес. Аны менен мурда учурашып, чайын гана берип койгондуктан, аны абдан олуттуу адам деп ойлочумун. Мындай кызматчы сездерго - боюнча келиишм боюнча , негизииде мыйзамдын негизинде , байланыштуу вткврулгондугуне байланыштуу , натыйжасында текшеруунун натыйжасында деген сыяктуу сездор кирет. Ыр-дын окулушунда бул болуктердун арасына лаузанын коюлушу талап кылынат жана ал пауза цезура - науза деп аталат. Сарт экенсин кеткин деп, Сасып турат го досум.

Next

Экология Кыргызча Бесплатно Рефераты

суйуу жонундо ырлар кыргызча создун тексты менен

Тийишип эле журосун Бут баарына кыздардын. Кыргыз адабияттаануусунда тамсил жанрынын өзгөчөлүктөрү…………. Батасын берген мага да Катталганда жаны эле. Эмне, сенин үйүндө сессия болуп жатабы? Мен сизди так ушупдай киши дечумун. Сенин тенин Алмагуль Айтышсанар жарашат Жанымайды тим коюп Гулун узгун алмандын Берем бата кол жайып Болгун жаным бактылуу Сага жеткен кыздардын Болсун жолу ачылуу Болосун сен мага ини Эжекенди сыйлагын Дайым сени колдоймун Ак жол каалайм айтылуу. Жашоонун жолу ар кандай, ийри-түзү, ак-карасы, жакшы-жаманы бар.

Next

Суперстан

суйуу жонундо ырлар кыргызча создун тексты менен

Определения и основные понятия экологии Срок экология впервые употребил в 1866 году немецкий ученый Е. Кечиргиле акындар Курган убакыт менде тар экен Берейин эми кесекти Кийинки келген акынга Салам айтам баарына Калайык журт, калкыма Турмок турмок ыр жазган Айтышка чыккан акындарга Келип калдым саксайып Оймону бутуп антарып Акындардын айтышына Мен дагы туштум чамданып Баштайын созду озумдон Боломун Кетмен Тобо ороонунон Акындарга байыткан, Жарыкты беген калкыма Туулгам Токтогул шаарчасында Жолун жолдоп бабалардын Чертемин комуз аспабын Ырдаймын кыргыз ырларын Жазамын журок сырдарын Мактай бербей озумду Берейин кезекти кийинкиге. Оорутуп коюп журокту, Ордуна кайтып ким салат. Жетекчилер менен да бат эле тил табышып кеткенмин. Жашы ылайык Жанымай Андан болсо кабар жок.

Next

Кайын атасынан уул төрөгөн Алина

суйуу жонундо ырлар кыргызча создун тексты менен

Создорунун маанисинде Кандайдыр жандуу тогу бар Айтыштагы создору Дуйно жузун оодарат Оодарылбай баратса Баарыны топтоштуруп Оромо кылып туйуп салат. Тортуичу параграф тилдеги лингвистикалык жана экстралингвистикалык факторлорго арналат. Первый этап развития науки начался с накопления фактического материала. Стилистикадагы бул маселе адабай тилдин конкреттуу стилшшн тилдик бирднктершшн стилисгикалык боектуулугуна жала ал спш-дин жаралышьшдагы тнлдик эмес ымдоо-жамдоо, форма сыяктуу факторлор-дун табиятына тике байланышкан. Же болбосо мен ага үйлөнөт элем да. Тактап айтканда, сппонимдик катарды тузгон тилдик ар бир бирдик окшош тушукукту туюнтат.

Next

Лирика Кыргызча Суйуу Жонундо Текс

суйуу жонундо ырлар кыргызча создун тексты менен

Жанымайдын Лимонтайга берген жообу: Салам айтат Жанымай Амансынбы Лимонтай Айтышка кайра чыктынбы Токушуп ырды жыктынбы Сынакка мен чыккым келбейт Женилдим сага алгын белек Сен учун добуш мен беремин Ишенем аласын жакшы орун деп. Менин көңүлүмдү бат эле көтөрүп, тамашалашып каткырып, олтурдук. Чымырканып ыр токуп, Тёкмё атка анда коносун. Кыргыз адабий тилинин функционалдык бардык сгилдершще функционал-дык-стилдик боектуу создор дайыма эле стиль жаратуучу тилдик фактор катары каралышы туура эмес. Синонимия кубулушулул натыйжасы тилдин лсксикалык курамылын сги-лисгикалык сапатын аныктайт. Анын эч ким жетпейт түбүнө, Ал жетет сенин түбүңө. Антксни интонация аркылуу кеп синтагма-ларга аж! Оюнчулар жашына жараша жаатка бөлүнүшүп, оюнга калыс шайлашат.

Next